Cách tính giá trị điện trở, công suất trở (Ohm) cho biến tần

Cach chon

Cách tính giá trị điện trở, công suất trở 

Cách tính giá trị điện trở, công suất trở như thế nào ?

1/ Trường hợp lắp song song nhiều điện trở xả

  •  Công suất tổng = Tổng công suất các điện trở ( PTổng = P1 + P2 + … + Pn ).
  •  Điện trở tổng = Giá trị 1 điện trở / Tổng số điện trở ( RTổng = R / n ).

Ví dụ:

Biến tần Yaskawa A1000 khi ta tra bảng có chỉ số trở là 4800W 32ohm. Ta chọn 2 cây trở xả có thông số 3000W 70ohm, 1 cây 70ohm áp dụng công thức mắc song song sẽ cho ra 35ohm giá trị gần bằng thông số tra bảng

Điện trở xả 70ohm 3000W

2/ Trường hợp lắp nối tiếp nhiều điện trở xả

  • Công suất tổng = Tổng công suất các điện trở ( PTổng = P1 + P2 + … + Pn ).
  • Điện trở tổng = Tổng công suất các điện trở ( RTổng = R1 + R2 + … + Rn ).

Trong đó:

  • PTổng: Công suất tổng.
  • RTổng: Điện trở tổng.
  • n: Tổng số điện trở được sử dụng.

Cách tính giá trị điện trở

Bảng thông số lựa chọn điện trở xả cho biến tần Yaskawa tại đây !

Trên thực tế, việc lựa chọn điện trở xả thường dựa trên 2 yếu tố chính là: Công suất điện trở xả (W) và giá trị điện trở (Ohm)

3/ Cách chọn trở xả cho biến tần Yaskawa

  • Công suất điện trở xả được chọn phải đảm bảo 2 yếu tố là tính năng kỹ thuật và hiệu quả kinh tế. Theo đó, cách chọn công suất điện trở xả chuẩn nhất là biến tần xả nhiều điện thì chọn công suất lớn và ngược lại để đảm bảo được yêu cầu về kinh tế.
  • Chọn điện trở xả theo khuyến cáo nhà sản suất chúng ta nên tra bảng thông số. Tham khảo tại đây:

Bảng tra điện trở xả cho biến tần Yaskawa tại đây !

Ảnh bìa Resistor Yaskawa

  • Dựa vào bảng tra thông số biến tần. Tốt nhất khi ta chọn trở xả, ta sẽ chọn trên 2 cấp của biến tần hiện tại

Ví dụ:

Biến tần Yaskawa A1000 có công suất 11kW 380VAC. Ta sẽ chọn trở xả của biến tần 18.5kW để đảm bảo đủ công suất và tránh được trục trặc về lâu dài.

4/ Sơ đồ lắp trở xả cho biến tần Yaskawa

Sơ đồ lắp trở xả cho biến tần Yaskawa