Hiển thị tất cả 19 kết quả

Danh mục biến tần Yaskawa L1000

Giới thiệu biến tần Yaskawa L1000

  • Biến tần Yaskawa L1000 là một dòng biến tần thuộc hãng Yaskawa chuyên chạy cho motor thang máy, có thể ứng dụng điều khiển cho motor kéo chính trong hệ thống thang máy.

Các model biến tần L1000

  • Three-Phase 200 V Class: CIMR-LT2A0008FAC, CIMR-LT2A0011FAC, CIMR-LT2A0018FAC, CIMR-LT2A0025FAC, CIMR-LT2A0033FAC, CIMR-LT2A0047FAC, CIMR-LT2A0060FAC, CIMR-LT2A0075FAC, CIMR-LT2A0085FAC, CIMR-LT2A0115FAC, CIMR-LT2A0145FAC, CIMR-LT2A0180FAC…
  • Three-Phase 400 V Class: CIMR-LT4A005FAC, CIMR-LT4A0006FAC, CIMR-LT4A0009FAC, CIMR-LT4A0015FAC, CIMR-LT4A0018FAC, CIMR-LT4A0024FAC, CIMR-LT4A0031FAC, CIMR-LT4A0039FAC, CIMR-LT4A0045FAC, CIMR-LT4A0060FAC, CIMR-LT4A0075FAC, CIMR-LT4A0091FAC…